kredyt obrotowy

 
   

Jakie rozwiązanie proponujemy?

Skorzystaj z narzędzia finansowego, które uwalnia środki zamrożone w fakturach wystawianych kontrahentom. Narzędzia, które jest alternatywnym dla kredytu obrotowego rozwiązaniem finansowym i oznacza
wpływ gotówki natychmiast po dokonaniu sprzedaży i możliwość jej zaangażowania do wykreowania nowej sprzedaży.

Bez okresu oczekiwania na zapłatę przez odbiorcę od kilkunastu a czasami nawet kilkuset dni, w zależności od długości udzielanego kredytu kupieckiego oraz ewentualnych opóźnień w płatnościach.

Proponowane finansowanie nie jest uzależnione od zdolności kredytowej i nie wymaga przedstawiania trwałych zabezpieczeń. Mowa tu o faktoring gdzie standardowym zabezpieczeniem są faktury wystawiane za sprzedane towary bądź zrealizowane usługi oraz weksel.
 


Kto z już korzysta?

Zalety faktoringu w pełni doceniło już wiele firm. W 2011 roku już 6 467 polskich przedsiębiorstw korzystało z faktoringu (według ostatniego raportu GUS). Faktoring pozwolił im obracać swoimi środkami z zyskiem nawet kila razy – zanim nadszedł termin, w którym wpłynęłyby bez zastosowania faktoringu.

Stosując faktoring z łatwością spełniają oczekiwania kontrahentów wymagających długich terminów płatności. Jednocześnie mając ciągły dostęp do finansowania - swobodnie regulują bieżące potrzeby firmy i zaopatrują się w potrzebne środki produkcji czy towary handlowe.


Jak to działa?
 

         
           
     

Warunkiem skorzystania z faktoringu jest sprzedaż towarów lub usług stałym kontrahentom. Wyklucza to jednorazowe transakcje.

 
       
           

Mechanizm faktoringu jest prosty. Firma, która wystawia fakturę z odroczonym terminem płatności, dzięki zastosowaniu faktoringu nie musi już czekać na zapłatę, ponieważ dostaje swoje pieniądze od faktora, zaraz po udokumentowaniu faktu sprzedaży. Kontrahent płaci fakturę w ustalonym terminie z tą drobną różnicą, że tym razem na konto faktora, co kończy całą operacje. 

  faktor - to instytucja finansowa świadcząca usługi faktoringu    
       
 


W ten sposób bez kredytu obrotowego - dzięki własnym środkom finansowym uwolnionym poprzez zastosowanie faktoringu, firma może wygenerować następną sprzedaż i wystawić kolejną fakturę, którą również może natychmiast zamienić na gotówkę powtarzając cały cykl. Pozwala to na efektywniejsze wykorzystanie potencjału firmy, zwiększenie sprzedaży i zysków.

Faktoring to finansowanie elastycznie dopasowane do poziomu sprzedaży. Korzystają z niego firmy, którym zależy na zwiększeniu sprzedaży, utrzymaniu płynności finansowej i w konsekwencji umocnieniu pozycji rynkowej.
 

Więcej niż finansowanie ...

Faktoring to  jednak coś więcej niż samo finansowanie, ponieważ poza finansowaniem firma zyskuje również bezpieczeństwo (!!!) w kontaktach handlowych z odbiorcami, oraz unika przeterminowanych należności.

Korzystająca z faktoringu firma wraz z finansowaniem otrzymuje pakiet dodatkowych usług: 

  • bieżący monitoring - kontrolę należności i raportowanie o wszelkich nieprawidłowościach w regulowaniu zobowiązań przez kontrahentów,

  • przypominanie kontrahentom o płatnościach i egzekwowanie spóźnionych płatności,

  • sprawdzenie wiarygodności i wypłacalności partnerów handlowych - co chroni firmę przed nierzetelnymi kontrahentami,

  • możliwość (dodatkowa opcja) przejęcia ryzyka niewypłacalności kontrahentów.

W przypadku kłopotliwych sytuacji związanych ze opóźnieniem płatności, faktor  skuteczniej ściąganie należność. Takie pośrednictwo faktora pozwala przedsiębiorstwu, utrzymać pozytywne relacje handlowe z odbiorcą, odciążając jednocześnie z przykrego obowiązku upominania się o pieniądze.
 

Jak skorzystać z faktoringu?
 

         

Na rynku działa już ponad czterdzieści instytucji finansowych oferujących faktoring a ich oferty są bardzo zróżnicowaną pod względem dostępności i kosztów. Dlatego przy podejmowaniu tak ważnej decyzji, jak wybór najlepszej oferty faktoringu, proponujemy wsparcie - wyspecjalizowanej firmy brokerskiej. 

 

Zapytaj czy twoja firma może skorzystać z faktoringu...

 

   
 

 

Decydujesz o finansach firmy a to oznacza, że docenisz wartość wiedzy i doświadczenia, które proponujemy. Jesteśmy doświadczoną i wąsko wyspecjalizowaną w dziedzinie faktoringu, niezależną firmą doradczą, niepowiązaną kapitałowo z żadną instytucją finansową. Nasze możliwości możesz sprawdzić całkowicie bezpłatnie i bez zobowiązań. Wystarczy, że prześlesz do nas zgłoszenie. 

         
     

Wjęcej informacji

 
 

© 2009-2012 MARVEL BROKER - kredyt obrotowy - kapitał obrotowy, All Right Reserved.